Ciekawostki

Logistyka

​Logistikos - słowo pochodzi z greki, oznacza człowieka myślącego według reguł logicznych: matematycznych i filozoficznych.

Niezrównaną formacją logistyki pola walki w czasach starożytnych była grecka falanga (ok. 750 r p.n.e.) – ośmiorzędowa zwarta linia bojowa ciężkozbrojna, poprzedzona formacjami lekkozbrojnych i zamknięta na obu skrzydłach jazdą – ulubiona forma walki Aleksandra III Wielkiego.

Pierwszą informację o logistyce odkryto dopiero w militarnym opracowaniu bizantyjskiego cesarza Lentosa VI ok.890 r. n.e., w którym oprócz strategii i taktyki autor wyróżnił odrębny obszar logistyki, jako nierozerwalnie związanej z działaniami wojskowymi.

Na stałe do słowników termin "logistyka" wprowadził szwajcarski generał A.H.Jomini w 1837 r.  w paryskim wydaniu dzieła „Zarys sztuki wojennej”.

W 1885 roku w Szkole Marynarki Wojennej USA wprowadzono logistykę jako obowiązkowy przedmiot nauczania.

Wybitna postacią współczesnej logistyki jest francuski inzynier  Jules Dupuit. W 1844 roku wybudował magazyny, w których gromadzono  i przygotowywano płody rolne (później inne materiały) do dalszego transportu barkami, co znacznie skróciło czas oczekiwania na dostawy i transportu do portów morskich.

Powstanie nowoczesnej  szkoły logistyki wiąże się z działaniami II wojny światowej. W tym czasie powstała specjalna militarna jednostka badawcza logistyki RAND, opracowująca bezpieczne trasy konwojów morskich, wpólpracująca z zespołem angielskich matematyków, który opracowywał prawdopodobieństwo  usytuowania min morskich u wybrzeży Wielkiej Brytanii. W ten sposób powstała szkoła badań operacyjnych C.W. Churchmana. Wypracowane przez szkołę rozwiązanie szybko znalazły zastosowanie również w gospodarce.

Pierwsza publikacja o logistyce E.W.Smykay’a została wydana w 1961 r. w Stanach Zjednoczonych i przyczyniła się do powstania rok później Towarzystwa Logistycznego – CLM (Council of Logistics Menagement).

Europa znacznie później doceniła istotne znaczenie tej nauki i dopiero w 1992 r. powstało Europejskie Stowarzyszenie Logistyków – ELA.

Istnieje wiele definicji logistyki, w najprostszy sposób proces ten przedstawia rysunek: