Corporate Social Responsibility

Strategia CSR
Kierunki działań z zakresu społecznej odpowiedzialności wyznacza strategia CSR spójna ze strategią biznesową ORLEN. Od 2019 roku wdrażamy „Strategię CSR Grupy ORLEN do 2022 roku”, w której obok dążenia do spójności celów biznesowych i społecznych, wyznaczyliśmy następujące priorytety: budowanie wizerunku PKN ORLEN jako lidera w zakresie CSR i zrównoważonego rozwoju, osiągnięcie synergii działań społecznych w Grupie ORLEN, wsparcie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz Programu Dostępność Plus. Strategia CSR jest realizowana w pięciu kluczowych obszarach odpowiedzialności: Społeczeństwo, Środowisko, Pracownicy, Klienci, Partnerzy biznesowi.
Społeczeństwo
Mamy świadomość, że nie działamy w próżni. Jesteśmy częścią społeczeństwa i właśnie dlatego budujemy nasze relacje i model współpracy w oparciu o najwyższą wartość – ludzi. Czujemy się odpowiedzialni za społeczności lokalne, dla których jesteśmy sąsiadem. Szczególną troską otaczamy Płock, gdzie bije serce Koncernu. Naszym priorytetem jest rozwijanie wrażliwości na potrzeby społeczne, dzielenie się dobrymi praktykami i wiedzą. Jesteśmy też mecenasem kultury i sztuki oraz polskiego sportu, zarówno tego zawodowego jak i amatorskiego. Chcemy, by nasze działania odpowiadały na potrzeby lokalnych społeczności i niosły za sobą realne zmiany.
Środowisko
Grupa ORLEN prowadzi działalność na 6 rynkach macierzystych – w Polsce, Czechach, Niemczech, na Litwie, Słowacji i w Kanadzie. Nasze produkty docierają do ponad 100 krajów zlokalizowanych na 6 kontynentach. Sam PKN ORLEN jest największą firmą w Europie Środkowo-Wschodniej. Zdajemy sobie sprawę z naszego znaczenia i bierzemy pod uwagę długofalowy wpływ na środowisko i otoczenie. To nasz obowiązek, by czuć odpowiedzialność za swoje działania. Z biegiem lat zintegrowaliśmy się ze środowiskiem naturalnym działając na zasadach zrównoważonego rozwoju. Gospodarujemy dostępnymi zasobami w taki sposób, by nie ograniczać możliwości rozwoju w przyszłości i nie naruszać delikatnej równowagi w przyrodzie.
Pracownicy
Jesteśmy pracodawcą godnym zaufania i chcemy odpowiadać na realne potrzeby wszystkich interesariuszy. Wobec naszych pracowników czujemy szczególną odpowiedzialność. Suma umiejętności i pasji, które wnoszą w codzienne zadania, przekłada się na sukces firmy. Dostrzegamy ich aktywność w programie wolontariatu pracowniczego. Dzięki zaangażowaniu społecznemu czują, że ich praca ma większy sens – a my to doceniamy. Dlatego dajemy im szansę, by wychodzili z inicjatywą i realizowali własne pomysły. Dostrzegamy także inne potrzeby – poszerzamy ofertę benefitów, w tym szkoleń, utrwalamy i rozwijamy kulturę bezpieczeństwa oraz podejmujemy działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia. Pracownicy są fundamentem naszej działalności, dlatego otaczamy ich szczególną troską i poświęcamy im dużo uwagi.
Klienci
Grupa ORLEN to przede wszystkim ludzie – nie tylko pracownicy, ale też klienci. To dla nich tworzymy produkty i usługi najwyższej jakości. To z nimi codziennie nawiązujemy relacje, które z czasem przekształcają się w trwałe więzi. Dlatego też, jako firma przyjazna ludziom, angażujemy się w projekty na rzecz bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Zwiększamy dostępność naszych obiektów dla osób o różnych potrzebach i mobilności. Ponadto inspirujemy do odpowiedzialności włączając klientów w nasze inicjatywy społeczne.