CSR

Corporate Social Responsibility

​OTP S.A. realizując przyjętą strategię dobrowolnie podejmuje działania uwzględniające społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty. W prowadzonej działalności gospodarczej oraz w kontaktach z interesariuszami m.in. z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami, jak i społecznościami lokalnymi staramy się jak najlepiej wypełniać pokładane w nas oczekiwania. Dążymy do osiągnięcia równowagi między efektywnością i dochodowością naszej Firmy a interesem społecznym.