HSSE/BHP

W OTP ze szczególną troską podchodzimy do spraw związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem, ochroną środowiska, dlatego stosujemy zasady HSSE.

Co to jest HSSE?

Jest skrót angielskich słów Health Safety Security Environment (zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona, środowisko). Za tymi słowami kryją się obszary, o które dbamy szczególnie i w które angażujemy wszystkich pracowników naszej Firmy. Wdrażane normy i zasady w ramach HSSE mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością. Dlatego dążymy do ich rygorystycznego przestrzegania.

Oto nasze główne założenia:

  • stosowanie rozwiązań, które pozwolą na zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy;
  • przestrzeganie obowiązujących zasad organizacyjno-technicznych przez pracowników firmy oraz pracowników Partnerów świadczących usługi na rzecz OTP S.A., zmierzających do wyeliminowania wypadków oraz innych zdarzeń w środowisku naturalnym;
  • stosowanie technologii, rozwiązań organizacyjnych zgodnie ze standardami charakteryzującymi tzw. najlepszą dostępną technikę;
  • systemowe podejście do zapewnienia bezpieczeństwa procesowego wykorzystując zarządzanie ryzykiem procesowym oraz inne elementy zarządzania bezpieczeństwem;
  • redukowanie odpadów, ścieków oraz ich emisji;
  • inspirowanie pracowników do codziennej troski o wspólne bezpieczeństwo, zgłaszania wypadków, awarii, wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa;
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników w zakresie bezpieczeństwa poprzez odpowiedni system szkoleń i dokształcania;
  • otwarta polityka informacyjna o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony w stosunku do pracowników;
  • okresowe przeglądy systemów zarządzania bezpieczeństwem.