My i społeczeństwo

My i społeczeństwo

W OTP mamy świadomość, że jesteśmy częścią społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Dlatego jako nowo powołana Spółka będziemy dążyć do budowania trwałych, opartych na partnerstwie i zaufaniu relacji z lokalnymi społecznościami, kontynuując dobre praktyki zainicjowane przez wszystkie skonsolidowane podmioty.
Będziemy dążyć do tego, by nasze zaangażowanie w sprawy lokalne było jak największe, a nasze wsparcie inicjatyw było oparte na zasadach partnerstwa publiczno – prywatnego i służyło podniesieniu jakości życia mieszkańców.