Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Świadomi wpływu działalności OTP Sp. z o.o. na środowisko dążymy do systematycznego planowania i prowadzenia procesów z uwzględnieniem ochrony środowiska. Nasze wysiłki zmierzają w kierunku spełnienia następujących celów środowiskowych:

  • Osiągania stanu pełnej zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.
  • Podejmowania działań zapobiegającym awariom.
  • Zapewnienia dostępu do informacji z zakresu wpływu Spółki na środowisko dla wszystkich zainteresowanych.
  • Podnoszenia środowiskowej świadomości załogi.
  • Ograniczenia emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku spalania paliw w silnikach spalinowych.

Celem prowadzonej polityki środowiskowej jest osiągnięcie możliwej minimalizacji wpływu na środowisko wynikającego ze świadczonych przez nas usług.