CSR

Zintegrowany system zarządzania

Realizując wyznaczone priorytety OTP S.A. wdrożył i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania.

Zapoznaj się z naszą Polityką Zarządzania.