Zintegrowany system zarządzania

Zintegrowany system zarządzania

Realizując wyznaczone priorytety OTP Sp. z o.o. wdrożył i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania.

Zapoznaj się z naszą Polityką Zarządzania.