Dekra Certyfication potwierdziła sprawność zintegrowanego systemu zarządzania w OTP.