Kontakt

Kontakt

Biuro Zarządu 
OTP S.A.
ul. Chemików 7 
09-411 Płock
tel. 24 365 71 77
kontakt@otpsa.pl

Dane rejestrowe

​OTP S.A.
ul. Chemików 7 
09-411 Płock 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
XIV Wydział Gospodarczy KRS Nr 0000295099
Kapitał Zakładowy/wpłacony: 25 530 000,00 zł 
NIP:774-30-39-925 
REGON: 141244678

Jak dojechać do OTP

Uwaga!

Obecna siedziba Spółki znajduje się w zmodernizowanym budynku, przylegającym do własnego warsztatu mechanicznego. Po lewej stronie posesji został wytyczony parking dla samochodów osobowych.