Nasi kierowcy

Bezpieczny kierowca

​W OTP S.A. mamy świadomość, że bezpieczny transport to przede wszystkim bezpieczny kierowca, który prowadzi pojazd. Z tego powodu dbamy o to, by praca kierowcy była w pełni bezpieczna dla niego samego i dla otoczenia. 
Podejmujemy wiele działań i inicjatyw, by zapewnić  całkowite bezpieczeństwo wszystkich  wykonywanych obowiązków zgodnie z wyznawaną zasadą, że „bezpieczna praca, niepowodująca  utraty zdrowia, jest prawem każdego człowieka”. 

Nasi kierowcy pogłębiają swoją wiedzę na specjalnych szkoleniach, na których poznają wszelkie nowo wprowadzane przepisy, instrukcje i procedury związane z codzienną pracą oraz doskonalą swoje umiejętności w diagnozowaniu i zapobieganiu potencjalnym zagrożeniom. 
Każdy kierowca OTP jest wyposażony w podstawowe narzędzia umożliwiające natychmiastowy kontakt w przypadku wystąpienia zagrożenia. 

Gwarancją bezpieczeństwa kierowców oraz osób związanych bezpośrednio i pośrednio z procesem przewozu jest znajomość i bezwzględne przestrzeganie przepisów regulujących przewóz materiałów niebezpiecznych.  
Podobnie jak o bezpieczeństwo, troszczymy się o komfort pracy. Wdrażamy rozwiązanie minimalizujące uciążliwości związane z wykonywanymi czynnościami.