Nasi kierowcy

Liga kierowców

Kierowcy należący do zespołu OTP S.A. są doświadczeni i dobrze  przygotowani do wykonywania swojej trudnej i wyjątkowo odpowiedzialnej pracy.

Świadomi ciążącej na nich odpowiedzialności podjęli trud przygotowania Dokumentu Dobrych Praktyk, który  zgodnie z polityką otwartości już wkrótce zostanie udostępnimy szerokiemu gronu odbiorców.