Nasi kierowcy

Nasi kierowcy

​OTP S.A. jest największym przewoźnikiem materiałów niebezpiecznych w Polsce. Codziennie dostarczamy tysiące litrów paliw do sieci ponad 2 000 stacji. Sprawne i bezpieczne dostawy realizują nasi pracownicy o najwyższych kwalifikacjach i dużym doświadczeniu. W naszej firmie pracuje ponad 500 kierowców, którzy stanowią elitę tej grupy zawodowej.

Naszym priorytetem jest podnoszenie efektywności, nie tylko poprzez inwestycje w nowe technologie, ale przede wszystkim poprzez rozwój kompetencji i doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników. 
Dlatego dbamy o to, by nasi kierowcy objęci byli programem szkoleń i kursów dających możliwość zdobywania nowych kompetencji oraz doskonalenia umiejętności.

Swoim pracownikom zapewniamy godne i bezpieczne warunki pracy oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego zgodnego ze strategią firmy, co pozwala nam na budowanie naszego wizerunku jako solidnego i zaufanego pracodawcy.