LPG

​Gaz płynny czyli LPG (ang. liquefied petroleum gas) wykorzystywany jest do napędu samochodów oraz celów grzewczych w przemyśle i gospodarstwach domowych. Ze względu na swoje właściwości – w temperaturze otoczenia i pod niewielkim ciśnieniem ulega skropleniu przechodząc w fazę ciekłą – wymaga przewożenia właściwie dostosowanymi cysternami oraz bezwzględnego zachowania zasad bezpieczeństwa. Odpowiednio dostosowana flota oraz świetnie przeszkolony zespół umożliwiają nam bezpieczny transport tego produktu na terenie całego kraju.

Nasze doświadczenie w segmencie transportu LPG potwierdza wieloletnia współpraca m.in. z największym operatorem na rynku autogazu w Polsce – ORLEN GAZ Sp. z o.o.