Aktualności

Akcja informacyjna „Bezpieczna droga do szkoły”

2020-09-01

Wrzesień to czas, kiedy dzieci i młodzież wracają co szkoły. Kilkumiesięczna w tym roku przerwa od zajęć w szkołach mogła dodatkowo spowodować odzwyczajenie się młodych uczestników ruchu od stosowania zasad bezpiecznego korzystania z dróg. OTP w ramach działań HSSE przeprowadziła akcję informacyjną na ten temat wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy.

W związku z powrotem dzieci i młodzieży do tradycyjnego nauczania droga do szkoły i z powrotem będzie stałym ich codzienności. Kierujący pojazdami w rejonach szkół powinni zachować ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, a także postępować proaktywnie, by minimalizować potencjalne zagrożenia. Wszyscy powinni mieć na uwadze, że po wakacjach, dzieci i młodzież oraz wcześniejszą kilkumiesięczną zdalną nauką mogą mieć rozproszoną uwagę i nie przestrzegać zasad ruchu drogowego. Dlatego OTP w ramach cyklicznych działań HSSE przeprowadziła akcję informacyjną wśród pracowników zatrudnionych na stanowisku kierowcy, uczulając, by zachowali szczególną ostrożność i wzmożoną uwagę  w okolicach szkół, przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych a także wszędzie tam gdzie widoczne są grupki młodzieży na poboczu.