Aktualności

Best of day. Bądź ostrożny na drodze.

2019-04-02

"Best of day" to wdrożony w OTP program wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach na drodze oraz stacjach paliw skorelowany z programem motywacyjnym. Najaktywniejszy kierowcy otrzymują gratyfikacje finansowe oraz punkty do Ligii Kierowców.

 

Hasło programu „Best of day” oznacza najbardziej znamienne w skutkach zgłoszenie przez kierowcę w danym dniu usterek na drodze lub na stacji paliw. Zgłoszenie to w ramach aplikacji mobilnej przekazywane jest jako ostrzeżenie pozostałym kierowcom realizującym przewozy.

Zgłoszenie może dotyczyć uszkodzeń nawierzchni jezdni, prac drogowych, innych utrudnień na drodze lub usterek stwierdzonych na stacjach paliw. Celem programu jest podnoszenie świadomości w zakresie bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych oraz promowanie postaw proaktywnych.

Zgłoszenia przesyłane są na bieżąco do pozostałych kierowców, aby zwrócili uwagę na potencjalne zagrożenia na trasie a ponadto analizowane przez pracowników obszaru przewozów i wykorzystywane do celów szkoleniowych.

Spółka promuje najbardziej przewidujących, potrafiących dostrzec i zgłosić czasem z pozoru niewielkie a w istocie stanowiące duże zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze usterki kierowców. Codziennie informacja o zwycięzcy „best of day” przesyłana jest przez obszar przewozów do działu zarządzania personelem. Punkty przydzielane za aktywność w tym programie uwzględniane są przy ocenie poziomu realizacji celów premiowych oraz w  Lidze Kierowców, w ramach której dwa razy do roku wybierani są mistrzowie kierownicy OTP.