Aktualności

Dekra Certyfication potwierdziła sprawność zintegrowanego systemu zarządzania w OTP.

2017-02-09
Informacje prasowe

W dniach 30 stycznia - 1 lutego w spółce odbył się audit nadzoru zintegrowanego systemu zarządzania wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, EN-PN 18001: 2004, który przeprowadziła międzynarodowa firma certyfikująca - Dekra Certyfication sp. z o.o.

Przeglądowi został poddany system zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy. Audytorzy dokonali weryfikacji procedur i procesów, jak również zapisów potwierdzających zgodność realizowanych działań z dokumentacją systemową i przepisami prawa w siedzibie spółki oraz w lokalizacjach regionalnych w Szczecinie i Lublinie. Wśród głównych atutów spółki wskazano wysoki stopień informatyzacji procesów, stabilność ekonomiczną oraz wielopoziomowy system zarządzania bezpieczeństwem przewozów, z uwzględnieniem bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa pracowników, przewożonego produktu i środowiska naturalnego (HSSE). W trakcie auditu nie stwierdzono żadnych niezgodności.

Na rok 2017 spółka zaplanowała działania związanie z dostosowaniem procedur do zmienionych norm zarządzania: PN-EN ISO 9001:2015-10 oraz PN-EN ISO 14001:2015-09, które obligatoryjnie zaczną obowiązywać w Polsce od 15 września 2018 roku.