Aktualności

Dobrze zdaliśmy test pracy zdalnej

2020-05-08

Ostatnie wyzwania wielu firm, związane z sytuacją epidemiczną, dotyczyły sprawnego wdrożenia zdalnych systemów pracy. W OTP szybko dokonaliśmy wyznaczenia obszarów, które w taki sposób zaczęły funkcjonować.

Czas pokazał, że przestawienie się tam, gdzie to możliwe, na pracę on-line nie zaburzyło efektywnego funkcjonowania żadnego z procesów. Wdrożenie systemów pracy zdalnej wymagało zarówno zorganizowania zaplecza technicznego jak i mentalnego przestawienia się na funkcjonowanie w takim trybie.

W formie wideokonferencji obyło się zarówno posiedzenie Rady Nadzorczej, posiedzenia Zarządu, spotkania operacyjne Członków Zarządu, jak też bieżąca komunikacja pomiędzy różnymi komórkami. Praca poza siedzibą nie spowolniła też tempa wykonywanych zadań.

Dziś już możemy powiedzieć, że bardzo dobrze zdaliśmy test pracy zdalnej zarówno pod względem sprzętowym jak i zarządczym. Jak wskazuje portal HRtrendy.pl praca zdalna poprawia efektywność pracowników o ok 13 %. Widać zatem, że OTP wpisała się pod tym względem w światowe tendencje.