Aktualności

Doskonalimy wiedzę z zakresu czasu pracy

2021-10-28

Regulacja czasu pracy kierowców jest ważnym czynnikiem z punku widzeniazarówno bezpieczeństwa pracownika jak i innych uczestników ruchu drogowego. Dlategoteż cyklicznie odświeżamy wiedzę w tym zakresie.

Czas pracy kierowcy nie ograniczasię jedynie do prowadzenia pojazdu. Wliczają się w niego również czynnościzwiązane ze spedycją, obsługa pojazdu, niezbędne formalności, załadowywanie,rozładowywanie a także pełnienie nadzoru nad załadunkiem i wyładunkiemprzeprowadzanym przez osoby trzecie,

Do czasu pracy kierowcy liczy sięrównież czas, w którym pracownik pozostaje w gotowości na stanowisku pracy.Dotyczy to zwłaszcza czekania na wyładunek i załadunek, gdy czas trwania niebył znany kierowych przed rozpoczęciem pracy.

O tych oraz innych obowiązkachzwiązanych z zarządzaniem czasem pracy kierowcy rozmawialiśmy podczas szkoleniazorganizowanego dla pracowników pionu logistyki i planowania.