Aktualności

Dyspozytorzy i kierowcy OTP doskonalą umiejętności w obsłudze rejestru SENT

2019-01-16

Z dniem 1 stycznia zakończył się okres przejściowy dla zmian wprowadzonych październikową nowelizacją ustawy ustalającej zasady monitorowania przewozów, zwanej popularnie SENT, od nazwy rejestru prowadzonego przez Ministerstwo Finansów.

 

Przewoźnik,w trakcie transportu towaru objętego zgłoszeniem, zobowiązany jest m.in. zapewnić przekazywanie aktualnych danych geolokalizacyjnych środka transportu przewożącego towar, na całej trasie, na terytorium Polski. Numer lokalizatora lub zewnętrznego systemu lokalizacji musi zostać wprowadzony do rejestru SENT. Brak realizacji powyższego obowiązku rodzi konsekwencje nałożenia kar finansowych,które w okresie przejściowym nie były nakładane.

                               

OTP prowadzi obecnie cykl szkoleń wewnętrznych, skierowanych do pracowników zatrudnionych na stanowisku dyspozytora oraz kierowcy, mających na celu podniesie kompetencji zawodowych w zakresie pracy z aplikacją mobilną oraz sprawną obsługą systemu SENT.

 

Więcej informacji na temat wprowadzonych zmian w przepisach dostępnych jest m.in. na stronie organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska

 

http://tlp.org.pl/?s=sent