Aktualności

Dzień Bezpieczeństwa w OTP

2016-10-04

Dzień Bezpieczeństwa to cykliczne wydarzenie organizowane w spółce od kilku lat w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego ideą jest długofalowe działanie mające na celu zaszczepienie w pracownikach proaktywnego podejścia do bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W kolejnych latach Dni Bezpieczeństwa przyjmowały różnorodne formy. W tym roku nacisk położony został głównie na kwestie związane z jazdą defensywną, zmieszaniami, problemem „martwego pola” oraz zasadami chroniącymi życie w transporcie towarów niebezpiecznych.

Tegoroczna edycja Dnia Bezpieczeństwa odbyła się 28 września i obejmował szkolenia, warsztaty, spotkania przeprowadzone zarówno w centrali jak i wszystkich regionach przewozowych Spółki. W przyjętej formule otwartych spotkań z elementami coachingu pracownicy Biura Transportu i Bezpieczeństwa oraz Działu Zarządu i Jakości prezentowali materiał szkoleniowy dotyczący bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym w szczególności filmy instruktażowe, dotyczące zagrożeń na drodze. Ważnym elementem były również dyskusje otwarte oraz quizy tematyczne, podczas których można było zweryfikować swą wiedzę z zakresu bezpiecznego prowadzenia samochodu.

Miłym akcentem okazało się wręczenie wszystkim uczestnikom gadżetów bezpieczeństwa, którymi w tym roku były alkomaty, uświadamiające, jak ważnym problemem może być brak wiedzy w zakresie czasu pozostawania alkoholu w organizmie oraz wpływu jego nawet niewielkich dawek na percepcję kierowcy.

Projekt koordynował dyrektor biura bezpieczeństwa—Artur Popiołek.