Aktualności

Nowy Członek Zarządu ORLEN Transport

2022-01-12

ORLEN Transport Sp. z o.o.. („Spółka”) informuje, że jedyny wspólnik Spółki PKNORLEN S.A.  z dniem 10.01.2022 r. powołał do składu Zarządu Pana Przemysława Palonkę.

 

Pan Przemysław Palonka

 

Wykształcenie:

1989-1994    Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Zarządzania, Kierunek Cybernetyka ekonomiczna i Informatyka          

 

Doświadczenie:

2019-2021    Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Grupy CTL LOGISTICS, CTL LOGISTICS Sp. z o.o.

2019             Prezes Zarządu CTL Północ Sp. z o.o.(Grupa CTL LOGISTICS)

2018             Członek Zarządu CTL Północ Sp. z o.o.(Grupa CTL LOGISTICS)

2017-2018    Pełnomocnik Zarządu ds. Finansowych, Prokurent, Grupa Kapitałowa FASING SA

2017-2018    Dyrektor ds. Ekonomicznych MÓJ SA (Grupa FASING SA)

2016-2017    Prezes Zarządu INTER CHEM TRADING Sp. z o.o. (Grupa CTLLOGISTICS)

2013-2016    Dyrektor Zarządzając, Prokurent INTER CHEM TRADING Sp. z o.o. (Grupa CTL LOGISTICS)

2012-2013    Dyrektor ds. Projektów Finansowych INTER CHEM TRADING Sp. z o.o. (Grupa CTL LOGISTICS)

2009-2012    Dyrektor Oddziału, PKO BP SA, Oddział 1 w Sosnowcu

2000-2009    Zastępca Dyrektora ds. Sprzedaży, PKO BP SA, Oddział 1 w Sosnowcu

1999-2000    Naczelnik Wydziału Rynku Klientów Indywidualnych, PKO BPSA, Oddział Regionalny w Katowicach

1997-1999    Zastępca Naczelnika Obsługi Jednostek Gospodarczych, PKOBP SA, Oddział Regionalny w Katowicach

 

1994-1997    Inspektor kredytowy, PKO BP SA, Oddział Regionalny w Katowicach

 

 

Pan Przemysław Palonka posiada ponadto bogate doświadczenie jako autor, współautor lub konsultant w wielu projektach, których celem było wdrażanie innowacyjnych produktów oraz narzędzi ekonomicznych i płatniczych w sektorze bankowym oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Zarząd ORLEN Transport Sp. z o.o.