Aktualności

OC. Ważny element bezpieczeństwa przewozów

2020-02-21

Obsługa codzienna (popularnie OC) to procedura sprawdzenia przez kierowcę sprawności technicznej zestawu każdorazowo przez wyruszeniem w trasę. Rzetelność jej przeprowadzenia \może uratować ludzkie życie i zdrowie. Dlatego cyklicznie przypominamy o niej w materiałach szkoleniowych Toolbox.

 

Od listopada 2019 roku obowiązują nowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie formularza listy kontrolnej, który wykorzystywany jest podczas kontroli drogowych. Podobny formularz w formie mobilnej aplikacji wykonują nasi kierowcy podczas codziennej obsługi pojazdu przed rozpoczęciem kursu. O tym, jak duże znaczenie dla bezpieczeństwa drogowego ma prawidłowo przeprowadzone OC, przypominamy cyklicznie w naszych toolboxach czyli materiałach na szkolenia wewnętrzne, odbywane cyklicznie we wszystkich regionach przewozowych Spółki