Aktualności

ORLEN Transport dołączyła do Grupy Kapitałowej Trans Polonia

2016-03-04
Informacje prasowe

​PKN ORLEN i spółka TP, podmiot zależny firmy Trans Polonia, sfinalizowały 29 lutego b.r. transakcję sprzedaży spółki ORLEN Transport, zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 16 listopada 2015 roku.

W wyniku zamknięcia transakcji spółka należąca do Trans Polonia stała się właścicielem 100% akcji ORLEN Transport, a wartość sprzedaży aktywów wyniosła 84,5 mln zł.

Grupa Kapitałowa Trans Polonia działa w obszarze transportu i logistyki płynnych surowców chemicznych. W zakresie świadczonych usług Spółka współpracuje z czołowymi krajowymi i międzynarodowymi producentami chemikaliów, kooperując z ponad 100 podmiotami z całej Europy. Grupa zajmuje się budowaniem łańcucha dostaw przy wykorzystaniu transportu drogowego, kolejowego i morskiego a także intermodalnego. Flota Trans Polonii składa się z 200 nowoczesnych pojazdów specjalistycznych, przystosowanych do transportu różnych grup płynnych chemikaliów. Grupa posiada przedstawicielstwa zagraniczne w Holandii, Francji i Hiszpanii, uzyskując ok. 50% przychodów z eksportu usług. Od 2008 roku Spółka notowana jest na Giełdzie  Papierów Wartościowych w Warszawie.