Aktualności

OTP otwiera szkołę kierowców

2017-10-17

Spółka uruchomiła interdyscyplinarny projekt edukacyjny o nazwie Szkoła Kierowców. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie, dotyczące kształcenia uzupełniającego, skierowanego do kandydatów na pracowników, którzy nie posiadają kwalifikacji do podjęcia pracy w zawodzie kierowcy materiałów niebezpiecznych,

Celem projektu jest umożliwienie zdobycia wymaganych przez prawo kwalifikacji a zarazem podjęcie pracy w OTP na stanowisku kierowcy ADR. Jego innowacyjność przejawia się w połączeniu działań o charakterze stricte edukacyjnym z działaniami pracodawcy zapewniającego miejsca pracy.

 „Szkoła kierowców” jest ponadto atrakcyjną odpowiedzią na panujący obecnie na rynku deficyt pracowników posiadających pełne uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku kierowcy ADR. Jej uruchomienie pozytywnie wpłynie na procesy rekrutacyjne w naszej spółce a zarazem pozwoli na dedykowane do specyfiki działalności spółki wyszkolenie pracownika, który będzie już podczas procesu edukacyjnego poznawał specyfikę transportu paliw płynnych i LPG.

Projekt skierowany przede wszystkim  do osób, które z powodu trudności w znalezieniu pracy w obecnym zawodzie rozważają przekwalifikowanie na inny zawód, jak również do osób pierwszy raz podejmujących decyzję o wyborze zawodu.

Zakłada on pomoc finansową Spółki w zdobyciu prawa jazdy kategorii C+E oraz wszelkich innych uprawnień umożliwiających pracę przy przewozie materiałów niebezpiecznych ADR, ze szczególnym naciskiem na system dedykowanego specjalistycznego systemu szkolenia w zakresie transportu paliw oraz gazu płynnego (LPG).

Umożliwienie kandydatowi zdobycia w jednym miejscu specjalistycznych uprawnień, bez konieczności kończenia różnych kursów oraz ukierunkowanie dodatkowo programu dydaktycznego na zagadnienia dotyczące realizacji przewozu towarów niebezpiecznych stanowi jedną z najciekawszych na rynku ofert edukacyjnych połączonych z gwarancją zatrudnienia.