Aktualności

OTP spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

2020-10-07

Zakończył się proces przekształcenia OTP w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. 30 września Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia wydał postanowienie w tej sprawie.

 

Przekształcenie miało na celu optymalizację procesów zarządczych. Spółka z o.o. jest najpopularniejszą spółką w Polsce. Jej struktura ma wiele zalet. Dlatego też Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OTP podjęło decyzję o zmianie formy prawnej z dotychczasowej spółki akcyjnej na spółkę z o.o.