Aktualności

OTP wdrożyła nowy system informatyczny

2016-09-20

Zmiana wewnętrznych procesów zapoczątkowana zmianą grupy kapitałowej objęła również zasoby informatyczne OTP. Od września spółka pracuje na nowym, przyjaznym systemie informatycznym o nazwie Symfonia.

Jednym  z ważniejszych projektów związanych z dołączeniem spółki do Grupy Kapitałowej Trans Polonia była zmiana systemu informatycznego, który objął takie obszary funkcjonowania spółki jak księgowość, sprzedaż, moduł serwisowy, obieg dokumentów elektronicznych. W sierpniu zakończyła się faza wdrożeniowa, od września spółka pracuje na nowym systemie.

W ramach wdrożenia dostawca programu przeprowadził również cykl szkoleń dla pracowników. Wdrożenie Symfonii to jeden z kluczowych projektów optymalizacji procesów realizowanych w spółce oraz dostosowania zasad jej funkcjonowania do wymogów nowej grupy kapitałowej. Jego skuteczne wdrożenie umożliwiło m.in. wprowadzenie ujednoliconego w całej grupie planu kont oraz prowadzenie bieżącej sprawozdawczości finansowej.