Aktualności

Ponad 100 naczep marki OTSA

2020-01-09

Produkcja naczep własnych przez OTP pod marką OTSA to od 5 lat kluczowy projekt zapewniający spółce optymalne naczepy, wyposażone w specjalistyczny sprzęt, zgodnie z oczekiwaniami poszczególnych klientów. W grudniu nasz warsztat opuściła setna naczepa.

Spersonalizowane wymagania klientów dotyczące specyfikacji technicznej naczep a także chęć wprowadzania nowatorskich rozwiązań konstrukcyjnych, w tym związanych z optymalizacją wagi i kształtu naczepy doprowadziły do  podjęcia przez spółkę 5 lat temu decyzji o uruchomieniu produkcji naczep własnych pod marką OTSA.

Proces ten rozpoczął się od przygotowania dokumentacji technicznej, która została zatwierdzona przez Transportowy Dozór Techniczny a następnie został wyprodukowany prototyp naczepy.

Po jego zatwierdzeniu przez TDT nastąpił etap produkcji seryjnej, który trwa już 5 lat. W grudniu załoga warsztatu własnego świętowała wyprodukowanie setnej naczepy. Z tej okazji zorganizowano spotkanie, podczas którego zostały wręczone dyplomy oraz nagrody pracownikom zaangażowanym w proces produkcji naczep.