Aktualności

Przyjęliśmy strategię HSSE na lata 2020-2022

2020-03-05

Utrzymanie wskaźników HSSE na dotychczasowym, wysokim poziomie, działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji dwutlenku węgla,  Zwiększenie świadomości i zaangażowania pracowników w zakresie identyfikacji ryzyka i zagrożeń – to najważniejsze założenia przyjętej przez Zarząd Strategii HSSE na lata 2020-2022.

Aktualizowana cyklicznie, trzyletnia strategia HSSE, to główny dokument, zawierający zarówno wytyczne kierunkowe dla działań operacyjnych jak też konkretne wskaźniki, za pomocą których monitorowana jest efektywność systemu. Przyjęta właśnie strategia na najbliższe trzy lata przewiduje zarówno kontynuację wypracowanych wcześniej dobrych praktyk, jak też intensyfikacje działań w obszarach, które stają się bolączką współczesnego świata. Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na ochronę środowiska, redukcję niskiej emisji oraz działania edukacyjne, związane z zagrożeniami związanymi z ocieplaniem klimatu.