Aktualności

Szkolimy zdalnie

2021-04-23

Szkolimy zdalnie

OTP wdraża nowatorskie rozwiązania informatyczne do bieżącej działalności operacyjnej. Jednym z nich jest prowadzenie zdalnych szkoleń wewnętrznych z wykorzystaniem aplikacji do telekonferencji.

Szkolenia wewnętrzne Distance Learning  są idealnym rozwiązaniem  na czas pandemii, jednocześnie w przyszłości będą wartościowym uzupełnieniem szkoleń stacjonarnych, zwłaszcza w przypadku firm, które tak jak OTP, prowadzą działalność na terenie całej Polski.

Opracowany przez nas Zespól ds. szkoleń model pełnowartościowych szkoleń w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem komunikacji on line umożliwia nam bieżącą realizacją planów szkoleniowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych.