Aktualności

Testy systemu SPDS firmy Haar oraz GPS z monitoringiem firmy Atrom

2017-10-06

W ramach zawartych porozumień z firmami PKN Orlen, Haar oraz Atrom Spółka zamontowała na cysternach urządzenia oraz rozpoczęła testy systemów Haar i Atrom.

Sealed Parcel Delivery System, którego producentem jest Haar, to system elektronicznego zabezpieczenia ładunków, monitorujący status plomb ładunku (komory cysterny wraz z jej orurowaniem i przyłączami). Zmierzony produkt zostaje załadowany do komór cysterny, następnie zostaje zaplombowany poprzez nałożenie plomb elektronicznych na miejsca dostępu do produktu (ich otwarcie powoduje zerwanie plomb) a następnie jest monitorowany podczas transportu i wyładowany bez konieczności ponownego pomiaru. Rozwiązanie takie korzystnie wpływa na bezpieczeństwo i jakość przewożonego produktu, a co za tym idzie na wzrost jakości usług oferowanych przez OTP.

Z kolei system monitoringu pojazdów GPS oraz monitoringu video firmy Atrom, który jest skorelowany z SPDS firmy Haar, pozwala na dostęp online do informacji o stanie wszystkich czujników systemu Haar. Monitoring video udostępnia bieżący podgląd naczepy. Obraz z kamer stanowi bardzo skuteczne narzędzie kontrolingu bezpiecznej realizacji zadań transportowych. Pozwoli ocenić przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, postęp i jakość wykonywania zadań oraz zapewni stały monitoring zbiorników paliwa na cysternie.

 Testowane rozwiązania są nowatorskim podejściem do transportu towarów niebezpiecznych. Wpływają one zarówno na poprawę bezpieczeństwa przewożonego produktu jak i szeroko rozumianego bezpieczeństwa przewozów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.