Aktualności

Za nami audyt TDT

2020-06-05

Spółka pomyślnie przeszła audyt kontrolny, przeprowadzony przez Transportowy Dozór Techniczny. Przedmiotem weryfikacji były zarówno uprawnienia OTP w zakresie przeprowadzania rewizji i badań cystern jak też produkcji naczep w warsztacie własnym.

 

Od kilku lat OTP może poszczycić się zatwierdzoną przez Transportowy Dozór Techniczny zarówno technologią w zakresie dokonywania przeglądów cystern jak też produkcji naczep marki OTSA.

W ostatnim czasie spółka została poddana odbywającemu się co dwa lata audytowi kontrolnemu przeprowadzanemu przez TDT, w trakcie którego badane są zasoby technologiczne, ludzkie i sprzętowe pod kątem zapewnienia wystandaryzowanych procesów.  

Przeprowadzony ostatnio audyt potwierdził pełną zdolność OTP do realizacji zarówno procesu rewizyjnego jak i produkcyjnego.