Aktualności

"Zasada 5 kroków" - szkolenie przypominające

2020-09-25

 

W ostatnich materiałach do szkoleń Toolbox przypomniana została ‘ „Zasada5 kroków”, której znajomość znacznie przyczynia się do ograniczenia problemu zmieszań.  Ze względu na swą wagę temat ten cyklicznie pojawia się w szkoleniach wewnętrznych organizowanych przez spółkę.

 

Szczegółowe zasady postępowania na poszczególnych etapach procesu rozładunkowego oraz wymagania klienta opisane są w „Podręczniku Kierowcy”, który jako zbiór procedur niezbędnych w bieżącej pracy, przekazywany jest do codziennego użytkowania każdemu zatrudnianemu na stanowisku kierowcy.

Podręcznik Kierowcy z załącznikami  i bieżącymi aktualizacjami udostępniony jest w wersji elektronicznej w Mobilnej Aplikacji.

„Zasada 5 kroków” przypominana w ostatnim materiale Toolbox i zamieszczona w Podręczniku Kierowcy znacząco wpływa na zmniejszanie wskaźnika zmieszań paliw. Jej celem jest wyćwiczenie koncentracji uwagi kierowcy na pięciu ważnych elementach prawidłowego rozładunku, do których należy: sprawdzenie oznakowania zbiorników stacji, podłączenie pierwszego węża do właściwego zbiornika stacji a następnie dopiero sięgnięcie po kolejny wąż, podłączanie węży do właściwych komór cysterny, dokładne sprawdzanie dokumentów dostawy oraz otworzenie właściwych zaworów.

Analizy prowadzone w spółce pokazują, że przeciwdziałanie automatyzacji procesu rozładunkowego, która prowadzi do rutyny i pomyłek, wynikających z dekoncentracji poprzez wyrobienie nawyków świadomego i skrupulatnego realizowania poszczególnych etapów rozładunku  - opisanych jako 5kroków w sposób znaczący przyczynia się do zmniejszenia wskaźnika zmieszań, jednego z najważniejszych wskaźników HSSE w branży paliwowej.