Aktualności

Zintegrowany System Zarządzania przeauditowany

2020-04-23

Za nami coroczny audit przeprowadzony przez Dekra Cetrification. W jego ramach została potwierdzona zgodność funkcjonującego w spółce systemu z normami ISO 9001:2015, ISO 14001: 2015 oraz PN-N 18001:2004.

 

Zintegrowany system zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem oraz higieną pracy to gwarancja wystandaryzowanego podejścia m.in. w obsłudze klienta, nadzoru nad  powierzonym produktem, dbałości o środowisko naturalne oraz systemowe zarządzanie szeroko rozumianym bezpieczeństwem przewozów.

W trakcie auditu każdym ze sprawdzanych obszarów zarówno w siedzibie jak i regionach przewozowych stwierdzono zgodności z normami oraz wdrożonymi w spółce regulacjami, co dowodzi sprawnego funkcjonowania systemu.