Aktualności

Zwycięzcy Ligii Kierowców wyłonieni

2021-01-22

Zakończyliśmy podsumowania 19. oraz jubileuszowej 20. Edycji Ligi Kierowców. Tym razem mistrzowie kierownicy pochodzą z lokalizacji Koluszki, Płocki Poznań.

 

Liga Kierowców to trwający od kilku lat program motywacyjny, umożliwiający kierowcom zatrudnionym w spółce odniesienie swych umiejętności do obiektywnych kryteriów, dotyczących różnych obszarów ich pracy, związanych zarówno z kierowaniem pojazdami, zachowaniem procedur załadunku i rozładunku, jak też znajomością zasad HSSE i aktywnością na gruncie działań związanych bezpieczeństwem przewozów.

W podsumowanych obecnie dwóch edycjach ligi wyłoniono łącznie 6 laureatów, z różnych regionów przewozowych: trzech z Regionu Przewozowego Centrum (lokalizacji Płock), dwóch z Regionu Przewozowego Północny Zachód (lokalizacji Poznań) i jednego z Regionu Przewozowego Południowy Wschód (lokalizacji Koluszki).

Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe statuetki oraz nagrody przewidziane w  regulaminie programu.