Certyfikaty i wyróżnienia

Certyfikaty i wyróżnienia

W OTP Sp. z o.o. w codziennej działalności stosujemy dobre praktyki biznesowe. Nasze starania znajdują odzwierciedlenie w uzyskiwanych certyfikatach, nagrodach i wyróżnieniach.

Certyfikaty jakości ISO

Wysoki standard świadczonych przez ORLEN Transport usług potwierdza wdrożony Zintegrowany System Jakości i posiadane certyfikaty jakości według norm PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 , PN-N18001:2004.

Podziękowanie za wsparcie akcji Fundacji „ORLEN – Dar Serca”

ORLEN Transport wspiera cenne inicjatywy społeczne. Każdego roku angażujemy się w kampanię pozyskiwania 1 procenta podatku od dochodów osobistych na potrzeby rodzinnych domów dziecka.