Historia firmy

22 czerwca 2021 – zmiana nazwy na ORLEN Transport Sp. z o.o.

31 marca 2021w wyniku sprzedaży 100 % udziałów spółki przez TP. Sp. z o.o. na rzecz PKN ORLEN S.A. OTP Sp. z o.o.. (dawnej ORLEN Transport)  na powrót staje się częścią Grupy Kapitałowej ORLEN, co zapewni nam dalszy rozwój dzięki centralizacji kompetencji transportowych na rynku polskim oraz rynkach międzynarodowych, specjalizując się w szczególności w przewozach paliw płynnych oraz LPG.

30 września 2020 
– Sąd Rejestrowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował przekształcenie OTP S.A. w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

1 marca 2016
 – w wyniku sprzedaży 100 % akcji spółki przez PKN ORLEN  OTP S.A. (dawnej ORLEN Transport)  staje się częścią Grupy Kapitałowej Trans Polonia, która świadczy szeroki wachlarz usług transportowych na rynku polskim oraz rynkach międzynarodowych, specjalizując się w szczególności w przewozach płynnych produktów chemicznych, mas bitumicznych, produktów spożywczych oraz w transporcie intermodalnym.

1 stycznia 2009 – powiększają się struktury operacyjne OTSA. W Rzeszowie rusza 14. zespół przewozowy, który będzie realizował dostawy paliw dla klientów z Małopolski i Podkarpacia.

9 października 2008 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydaje postanowienie o wpisaniu PKN ORLEN SA jako jedynego akcjonariusza ORLEN Transport SA. Postanowienie sądu kończy proces wykupu 2,39 proc. akcji akcjonariuszy mniejszościowych Spółki przez PKN ORLEN S.A.

11 stycznia 2008 – na czele Zarządu Spółki staje Tomasz Grzela. Cel priorytetowy, jaki postawiła przed nowym prezesem Rada Nadzorcza to restrukturyzacja obszaru transportu w Grupie Kapitałowej ORLEN oraz zwiększenie w ciągu 7 lat wolumenu przewozów z prawie 3,4 mln m sześć. do ponad 6,1 mln m sześć. w 2014 roku.

2 stycznia 2008 – rejestracja ORLEN Transport SA, spółki zależnej PKN ORLEN. Koncern objął 65.460.141 akcji nowego podmiotu o wartości nominalnej 1 PLN każda akcja, stanowiących około 97,61 proc. kapitału zakładowego i 97,61 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki. Pozostałe udziały pozostają w rękach pracowników połączonych spółek transportowych. Procesem konsolidacji objęte zostały spółki dotychczas działające w Słupsku, Olsztynie, Płocku, Kędzierzynie – Koźlu, Nowej Soli i Szczecinie.

Październik 2006 – podjęcie przez Zgromadzenia Wspólników ORLEN Transport Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o., ORLEN Transport Nowa Sól Sp. z o.o., ORLEN Transport Olsztyn Sp. z o.o.; ORLEN Transport Płock Sp. z o.o., ORLEN Transport Słupsk Sp. z o.o., ORLEN Transport Szczecin Sp. z o.o. decyzji o połączeniu w jedną spółkę akcyjną – ORLEN Transport.

1999/2000 – wydzielenie ze struktur Polskiego Koncernu Naftowego Spółek transportowych, zajmujących się dostarczaniem paliwa PKN na terenie całego kraju.

1999 – wydzielenie z Zakładu Transportu Samochodowego byłej Petrochemii Płock niezależnej spółki transportowej ORLEN Transport Płock Sp. z o.o. Siedziba spółki znajduje się w Płocku przy ul. Chemików 7. Spółka posiada swoje oddziały w Mościskach, Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej oraz w Poznaniu.

1999 – utworzenie Polskiego Koncernu Naftowego S.A., po połączeniu Petrochemii Płock S.A. i Centrali Produktów Naftowych.