Rada Nadzorcza

  • Błażej Krawczyszyn– Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Jankowska-  Członek Rady Nadzorczej
  • Urszula Majek – Moch – Członek Rady Nadzorczej