O firmie

Strategia firmy

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej Trans Polonia - jednej z najbardziej prężnych korporacji specjalizujących się w różnorodnych gałęziach transportu: w szczególności transporcie płynnych produktów chemicznych, mas bitumicznych, produktów spożywczych oraz transporcie intermodalnym. Dzieki nowoczesnemu podejściu do transportu, jesteśmy w stanie sprostać niestandardowym oczekiwaniom klienta. Nasz potencjał ekonomiczno - organizacyjny umożliwia obsługę największych partnerów na rynku polskim, w tym wiodących koncernów w branży produktów naftowych .

Nasza Spółka powstała w wyniku konsolidacji 6 spółek transportowych, które działały w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN. Przeprowadzona w styczniu 2008 roku restrukturyzacja miała na celu zwiększenie potencjału ekonomiczno-finansowego oraz możliwości rozwoju działalności przewozowej, a przez to wzrost konkurencyjności. Zrealizowana w lutym 2016 roku transakcja sprzedaży akcji spółki na rzecz Grupy Trans Polonia umożliwiła nam pozyskanie strategicznego, branżowego inwestora, dzięki któremu sukcesywnie zwiększamy swój potencjał oraz rozpoczęliśmy eksplorację rynków Europy Zachodniej.

Posiadamy znaczący udział w krajowym rynku przewozu materiałów niebezpiecznych i naszym celem jest konsekwentne umacnianie pozycji lidera, zwiększanie wolumenu przewozów oraz pozyskanie nowych klientów na terenie Unii Europejskiej. Nasze plany rozwoju wspierane są przez nakłady inwestycyjne przeznaczone głównie na odtwarzanie majątku trwałego i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla systemów logistycznych.