Strategia firmy

Jesteśmy częścią Grupy Kapitałowej ORLEN. Dzięki nowoczesnemu podejściu do transportu, jesteśmy w stanie sprostać niestandardowym oczekiwaniom klienta. Nasz potencjał ekonomiczno – organizacyjny umożliwia obsługę największych partnerów na rynku polskim, w tym wiodących koncernów w branży produktów naftowych .

Nasza Spółka powstała w wyniku konsolidacji 6 spółek transportowych, które działały w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN. Przeprowadzona w styczniu 2008 roku restrukturyzacja miała na celu zwiększenie potencjału ekonomiczno-finansowego oraz możliwości rozwoju działalności przewozowej, a przez to wzrost konkurencyjności.

Posiadamy znaczący udział w krajowym rynku przewozu materiałów niebezpiecznych i naszym celem jest konsekwentne umacnianie pozycji lidera, zwiększanie wolumenu przewozów oraz pozyskanie nowych klientów na terenie Unii Europejskiej. Nasze plany rozwoju wspierane są przez nakłady inwestycyjne przeznaczone głównie na odtwarzanie majątku trwałego i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych dla systemów logistycznych.