O firmie

Struktura Grupy

Grupa kapitałowa Trans Polonia
Trans Polonia s.a.
SEGMENT
usług transportu
paliw i LPG
OTP S.A.
(Dawniej Orlen Transport S.A.)
TRANSPORT
I LOGISTYKA
PALIW PŁYNNYCH
SEGMENT
usług transportu
chemii
TEMPO TP SP. Z.O.O. S.K.A
TRANSPORT
I LOGISTYKA
SUROWCÓW PŁYNNYCH
SEGMENT
usług transportu
asfaltu
INTER TP SP. Z.O.O. S.K.A
TRANSPORT
I LOGISTYKA
MAS BITUMICZNYCH
SEGMENT
usług transportu
produktów spożywczych
TEMPO TP SP. Z.O.O. S.K.A
TRANSPORT
I LOGISTYKA
SUROWCÓW PŁYNNYCH
TRN ESTATE S.A.
ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI