Zarząd

Mirosław Zubek – Prezes Zarządu
Rafał Buczek – Wiceprezes Zarządu
Przemysław Palonka – Członek Zarządu


MIROSŁAW ZUBEK

Prezes Zarządu

Absolwent wydziału handlu wewnętrznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, specjalizował się w zakresie organizacji i zarządzania w obszarze spedycji i marketingu usług transportowych. Ukończył wiele kursów i szkoleń, zdobywając międzynarodowe certyfikaty m.in. potwierdzające kompetencje zawodowe w transporcie drogowym.

Prezes OTP S.A. ma duże doświadczenia w branży transportowej, z którą związany jest od początku swojej kariery zawodowej. Jest menedżerem wysokiego szczebla, posiadającym wieloletnią praktykę w zarządzaniu biznesem i prowadzeniu zespołów roboczych. Przez 6 lat kierował firmą serwisową, następnie w przedsiębiorstwie z kapitałem zagranicznym odpowiadał za spedycję samochodową, zdobywając doświadczenie w planowaniu strategicznym dostaw paliw do sieci światowych i europejskich koncernów paliwowych.

Kolejne lata pracy zawodowej związał z jedną z największych w Polsce firm specjalizujących się w przewozie materiałów niebezpiecznych. Jako Dyrektor Generalny odpowiadał za realizację strategii działającego w międzynarodowym środowisku przedsiębiorstwa oraz zarządzaniem kontraktami z kluczowymi klientami. Nadzorował również wdrożenie nowatorskich rozwiązań dotyczących wysokich standardów HSSE oraz systemów transferu danych. Ponadto wprowadził wiele nowatorskich rozwiązań w zarządzaniu firmą oraz dużymi zasobami ludzkimi. Wyniki finansowe przedsiębiorstw, którymi kierował dowodzą, że jest to menedżer skuteczny w zarządzaniu zarówno strategicznym jak i operacyjnym.

Funkcję Prezesa Zarządu OTP S.A. sprawuje od 28 sierpnia 2008 r., wcześniej był jego członkiem zarządu odpowiedzialnym za obszar operacyjny.


RAFAŁ BUCZEK

Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wydziału finanse i bankowość, ścieżka rachunkowość i finanse oraz studiów specjalnych w zakresie nauk ekonomicznych i społecznych; stypendysta DAAD Uniwersytet Johannesa Gutenberga w Moguncji. Ukończył studia podyplomowe „Nowoczesne Zarządzanie Finansami Organizacji” pod patronatem austriackiego Instytutu WiFi.
Złożył egzamin na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odbył wiele kursów i szkoleń pogłębiających wiedzę zarówno z zakresu rachunkowości i finansów, jak i zarządzania.

W 1999 roku rozpoczął karierę zawodową w kancelarii biegłych rewidentów Moores Rowland International. Trzy lata później objął stanowisko głównego księgowego w ORLEN GAZ Sp. z o.o. W latach 2002-2006 zasiadał w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gazownictwa Bezprzewodowego S.A., a w 2006-2007 był prezesem zarządu ORLEN Petrogaz Wrocław sp. z o.o.

W zarządzie spółki zasiada od 2 stycznia 2008 r., odpowiada za pion finansowy.

 


PRZEMYSŁAW PALONKA

Członek Zarządu

Absolwent kierunku Cybernetyka ekonomiczna i Informatyka na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Złożył egzamin na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz odbył wiele kursów i szkoleń pogłębiających wiedzę zarówno z zakresu zarządzania logistyką jak i finansami.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu logistyką, sprawował funkcje prezesa i członka zarządu m.in. w spółkach z grupy CTL Logistics a także INTER CHEM TRADING, jak również w wektorze bankowym.  Autor, współautor lub konsultant w wielu projektach ,których celem było wdrażanie innowacyjnych produktów oraz narzędzi ekonomicznych i płatniczych w sektorze bankowym oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.